My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

076-261794

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันเช้า

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันเช้า

: เขียนรีวิว
 • แบรนด์ In&Out
 • รหัสสินค้า: k_02
 • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
 • ฿ 1,200
 • ฿ 850


ตัวเลือก

โปรแกรมเกาะไข่ครึ่งวันเช้า
07.15-07.30  รถรับที่โรงแรม
08.00 ถึงท่าเรือAsia marina รับบริการชา.กาแฟ
08.30 เรือออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะไข่ ชมความงามของฝูงปลามากมายหลากหลายนานาพันธ์ /
ดำน้ำ / ชมปลา / พักผ่อนตามชายหาด
09.00 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย ซึ่งมีความงามไม่แพ้กัน
10.45 เดินทางต่อไปสู่เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาดอันขาวสะอาด / ดำน้ำ / ให้อาหารปลาที่
ชายหาดใกล้ชิดกับฝูงปลามากมาย / พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางกลับท่าเรือ
12.20

ถึงท่าเรือAsia marina ส่งกลับโรงแรมที่พัก

 

ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ เด็ก  

1200

700

ค่าบริการรวม
 • รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 150 บาท
 • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling หน้ากาก ท่อหายใจ
 • ผลไม้ เครื่องดื่ม
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • เสื้อชูชีพ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศและความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย**

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว