My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

076-261794

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันบ่าย

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันบ่าย

: เขียนรีวิว
 • แบรนด์ In&Out
 • รหัสสินค้า: k_03
 • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
 • ฿ 1,200
 • ฿ 850


ตัวเลือก

โปรแกรมเกาะไข่บ่าย
12.15-12.30 รถรับที่โรงแรม
13.00 ถึงท่าเรือAsia marina รับบริการชา.กาแฟ
13.30 เรือออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะไข่ ชมความงามของฝูงปลามากมายหลากหลายนานาพันธ์ /
ดำน้ำ / ชมปลา / พักผ่อนตามชายหาด
14.00 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย ซึ่งมีความงามไม่แพ้กันดำน้ำ / ชมปลา / พักผ่อนตาม
ชายหาด
15.45 เดินทางต่อไปสู่เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาดอันขาวสะอาด / ดำน้ำ / ให้อาหารปลาที่
ชายหาดใกล้ชิดกับฝูงปลามากมาย / พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.40 ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางกลับท่าเรือ
17.00 ถึงท่าเรือAsia marina ส่งกลับโรงแรมที่พัก
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ เด็ก  

1200

700

ค่าบริการรวม
 • รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 150 บาท
 • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling หน้ากาก ท่อหายใจ
 • ผลไม้ เครื่องดื่ม
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • เสื้อชูชีพ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว